15 tegn på høj begavelse

Her kan du prøve en hurtig tjekliste, der viser nogle udsagn, der hyppigt er gældende for højtbegavede børn i trivsel. 
Du skal derfor svare, hvordan du synes udsagnene passer på det barn, du tænker på, “på en god dag”.

Du får en score mellem 0 og 30 point. Jo flere points, desto større er sandsynligheden for at barnet er højtbegavet.
Testen er ikke valideret. Formålet med den er først og fremmest, at give dig en fornemmelse af, om du skal tænke i baner omkring høj begavelse.

Spørgsmålene er udarbejdet for Begavet med Glæde af psykolog Dea Franck (https://www.deafranck.dk/)

I hvilken grad passer udsagnet:UenigDelvistEnig
Lærte at læse tidligt (hvis førskolebarn: er glad for at få læst historier højt)
Fordyber sig intenst i specifikke områder (f.eks. dinosaurer, naturvidenskab, astrologi, musik)
Har en stor fantasi og kommer gerne på nye idéer tit
Stiller uendeligt mange spørgsmål med stort videbegær
Tænker ud af boksen med nye påhit og anderledes måder at se ting end forventet for alderen
Er god til at gennemskue sammenhænge mellem ting, hændelser, mennesker og deslige
Har et stort ordforråd og er dygtig til at samtale med andre
Er i stand til at tænke over sine egne tanker, refleksioner og holdninger
Handler nærmest intuitivt smart eller stærkt analytisk i nye situationer
Har en skarp sans for humor og gør gerne brug af sarkasme eller ironi
Er empatisk og kan blive meget berørt af andres lykke eller ulykke
Er næsten allergisk overfor gentagelser
Har masser af drive og gå-på-mod i forhold til nye ting og oplevelser
Er kunstnerisk og glad for at udfolde sig kreativt
Har en særdeles stærk retfærdighedssans og går op i at reglerne holdes

Total score: