CHARTER

Højtbegavede børn har ret til

at trives og være glade

at blive støttet af forældre, lærere og andre vejledere 

Højtbegavede børn vil ofte tidligt opsøge og tilegne sig viden. Det kan føre til, at de tror, at de bør være i stand til at klare alt selv.

at begå fejl

Højtbegavede børn er ikke dygtige til alt. De skal også lære, før de kan vide.

at have kompetente voksne omkring sig

Forældre og fagfolk skal have adgang til information og viden, så de bedre kan forstå børnenes særlige behov.

at være børn 

Højtbegavede børn skal have adgang til ligesindede og mulighed for at søge venner. Børnenes omgivelser skal have realistiske forventninger – man kan stadig have behov for at lege, selvom man har stor faglig viden for sin alder.

at have selvtillid og være tilfredse med hvem de er 

Det skal være anerkendt og accepteret at være højtbegavet. Børnene skal mødes med respekt og forståelse.

at lære noget nyt hver dag 

Skole og hjem skal inspirere, udfordre og støtte. Opnåede færdigheder skal anerkendes

at fordybe sig i det, de interesserer sig for 

De skal kunne vise kammerater og voksne, hvad de brænder for uden at være bange for at blive mobbet og sat uden for fællesskabet.

at kende til deres begavelse 

Højtbegavede børn ved tidligt, at de er anderledes, og har behov for en forståelse af hvordan og hvorfor. 

ikke at være højtydende

Højtbegavede børn er ikke nødvendigvis klassens dygtigste eller flittigste.

at have vanskeligheder
Højtbegavede børn kan være dobbelt exceptionelle. Udover at være højtbegavede kan de have fysiske eller psykiske forhold, f.eks. synshandikap, dysleksi eller autisme, der kan spænde ben i deres hverdag.

at blive set som hele mennesker

Om charteret

Begavet med Glædes charter beskriver rettigheder, som foreningen mener, at højtbegavede børn bør have. Det beskriver også hvordan højtbegavede børn er anderledes end normen, og at dette forhold kræver særlige tiltag fra forældre, lærere og rådgivere.


Der er ikke tale om særlige, ekstra rettigheder som andre børn ikke har. Rettighederne er formuleret på baggrund af vores erfaring af, at rettighederne ikke altid respekteres for højtbegavede børn og at højtbegavede børns emotionelle og undervisningsmæssige behov ikke nødvendigvis mødes, hvis de er kvalitativt anderledes end andre børns.

 

Tiltrædelse af chartret giver adgang til medlemskab af Begavet med Glæde.

Definition af høj begavelse

Vi har valgt at følge nedenstående definition af høj begavelse, fordi den omfatter mere end kognitiv kapacitet. Den medtænker også, at børnene opfatter og lever i verden på en anden måde end gennemsnittet.

 

“Høj begavelse er asynkron udvikling, hvor højtudviklede kognitive evner og øget intensitet kombineres og skaber indre oplevelser og en bevidsthed, der er kvalitativt forskellige fra normen. Denne asynkroni forstærkes med øget intellektuel kapacitet. Højtbegavede børn er derfor mere sårbare og kræver en særlig tilgang fra forældre, pædagoger, lærere og vejledere for at de kan udvikle sig optimalt.”

Columbus Group, 1991